Bachelor of Laws

Comparative and European Law

semesters

studenten

samenvatting

internationale oriëntering

vakspecefieke training in vreemde talen

eenjarige buitenlandse studie

14-weeks stage

interdisciplinaire keuzevakken

goede begeleiding

%

van de colleges vinden in Oldenburg plaats

%

van de colleges vinden in Bremen plaats

omschrijving van het studieprogramma

Europees en internationaal

Onderwerpen van de rechtsgeleerdheid zijn inhoud, genese, vormgeving en aanwending van normen, die voor sociale en economische relaties bindend zijn. De klassieke opleiding in de rechten is traditioneel beperkt op de analyse van het nationale recht en hoe het voor de nationale gerechten wordt toegepast. Deze nauwe perspectieve voldoet daarmee niet aan de nieuwe vereisten, die de zich globaliserende wetens- en informatiemaatschappij aan het recht stelt. In het bijzonder in transnationale economische relaties gaat het minder om een gerechtelijke vertoog als om de vermijding van kostbare geschillen door een intelligente contractuele opstelling van economische betrekkingen. Daarvoor zijn de bekwaamheid, vanuit de perspectieve van verschillende nationale rechtstelsel te werken zoals ook fundamentele kennissen van het recht van de Europese Unie en zijn werking in het nationale recht, essentieel. Bovendien moeten juristen vertrouwd zijn met internationale contractuele werken en de praktijk van scheidsgerechten, die in transnationale economische betrekkingen toenemend als een alternatief voor het positief nationaal recht worden onderstaan. 

Voor deze achtergrond bieden de Carl van Ossietzky Universiteit Oldenburg en de Universiteit Bremen sinds het wintersemester 2002/2003 gemeenschappelijk het rechtswetenschappelijk bachelorprogramma “Comparative and European Law” aan, in welk het Duits en Europees recht vanuit een rechtsvergelijkende perspectieve wordt geleerd. De klassieke canon van het Duits recht – bestaand uit het privaat-, straf- en het publiek recht – wordt in dit programma volledig afgedekt. Onze studenten zullen voor een wetenschappelijke maar ook praktijkgeoriënteerde handelen worden opgeleid.  

geïntegreerde buitenlandse studiefase

In het studieprogramma is een eenjarige studie in het buitenland in het vijfde en zesde vaksemester geïntegreerd, waardoor de aanrekening van de in het buitenland afgeleverde studieprestaties vergemakkelijkt wordt. Voor de succesvolle voltooing van de geïntegreerde studiefase in het buitenland wordt door een omvattende opleiding in vreemde talen voor het begin van de buitenlandse studie gewaarborgd. Begeleidend met de studie worden colleges deels in het Engels afgestoken. 

interdisciplinaire keuzevakken

Complexe rechtsvragen vorderen niet alleen de kennis voor andere rechtstelsel en van het Unierecht, maar ook dat de rechtsgebruiker “verder kijkt dan zijn neus lang is”: onze studenten van de Hanse Law School verkrijgen deze blik door interdisciplinaire sleutelkwalificaties. Zo wordt ons rechtswetenschappelijk studieprogramma door aanboden uit de economische en politische wetenschap aangevuld.

geïntegreerde stage

Een belangrijk onderdeel van de opleiding aan de Hanse Law School, dat ons studieprogramma van andere rechtswetenschappelijke studieprogramma’s naast de geïntegreerd buitenlandse studie afgrenst, is de vertanding van theorie en praktijk. In het achtste semester van het bachelorprogramma is een verplichte praktische studiefase van 14 weken voorzien, die de mogelijkheid biedt voor het absolveren van een of meerdere stages. Dit maakt het voor de studenten mogelijk, hun juridische kennissen in de praktijk aan te wenden en inblikken in rechtswetenschappelijke beroepen en werkzaamheden te verkrijgen. Daarnaast worden vele colleges van leraren uit de praktijk uit regionale verbanden, bedrijven en gerechten afgestoken.

studeren in het buitenland 

Het examenregelement van de Hanse Law School voorziet een verplicht buitenlandse studiefase in het vijfde en zesde semester, waarop de studenten voor het begin door cursussen in vreemde talen worden voorbereid. Door de integratie van de studiefase in het buitenland in het curriculum en de afstemming van de buitenlandse colleges met de coördinatie van het studieprogramma, wordt de aanrekening van de in het buitenland afgeleverde studieprestaties vergemakkelijkt.

De studenten kunnen de universiteit, die ze in het buitenland willen bezoeken, vrij kiezen. In het verleden kozen de studenten voor universiteiten over de hele wereld. Het internationaal studenten office van de universiteiten Oldenburg en Bremen beraden de studenten bij hun keuze. 

Ter bevordering van de mobiliteit van studenten aan Europese universiteiten stelt de Europese Commissie studiebeurzen beschikbaar (Erasmus +). Deze worden in het kader van coöperatie-overeenkomsten tussen de universiteiten uitbesteedt. Studenten van de Hanse Law School profiteren van de coöperatie mogelijkheden van de Faculteit II, Instituut voor Rechtswetenschap van de Universiteit Oldenburg en ook van de Faculteit 6 Rechtswetenschappen van de Universiteit Bremen. Over de coöperaties beraden de Erasmus-gelastigde van het Instituut en van de Faculteit 6. 

Rijksuniversiteit Groningen

contactpersonen
voor coöperaties van de Universiteit Bremen
mevrouw Kerstin True-Biletski
ktrue@uni-bremen.de

voor coöperaties van de Universität Oldenburg
mevrouw Kerstin Groscurt, LL.M.Eur.
kerstin.groscurth@uol.de

beroepsmogelijkheden

De beroepsmogelijkheden voor studenten van het bachelorprogramma “Comparative and European Law” zijn veelvuldig. De alumni hebben een internationaal studieprogramma afgerond en hebben expertise van meerdere rechtstelsels. Deze opleiding maakt het mogelijk werkzaam te worden bij nationale en internationale bedrijven of in de instituties van de Europese Unie. Alumni werken ook bijvoorbeeld bij internationale organisaties. Mogelijke werkgevers zijn ook overheden en autoriteiten zoals ook diplomatische instanties. Uiteraard is het mogelijk, een aansluitend masterprogramma (bijvoorbeeld Transnational Law, LL.M.) te volgen. Weliswaar kwalificeert het afsluiten van het programma niet voor de togaberoepen; in samenwerking met de Universiteit Bremen is in het kader van een korte bijkomende studie de toelating tot het “erste deutsche Staatsexamen” mogelijk. 

sollicitatie

Begin van het studieprogramma “Comparative and European Law (LL.B.)” is telkens in het wintersemester (01.10.). De sollicitatie en inschrijving van de studenten wordt door de Carl van Ossietzky Universiteit Groningen voorgenomen.

Verdere informaties betreffend de sollicitatie zijn te vinden op het InfoPortal Studie van de Universiteit Oldenburg.

© 2019 – 2021 Hanse Law School · Alle rechten voorbehouden