Over Ons

Achtergrondinformatie over de coöperatie Hanse Law School

het concept

Wat is de Hanse Law School?

De Hanse Law School is een internationaal georiënteerde, rechtswetenschappelijke opleidingsproject dat primair van de Carl van Ossietzky Universiteit Oldenburg en de Universiteit Bremen georganiseerd wordt. Gemeenschappelijk bieden de universiteiten twee studieprogramma’s aan: het bachelorprogramma “Comparative and European Law” alsmede het consecutieve masterprogramma “Transnational Law”. Nauwe coöperaties bestaan met de Nederlandse Rijskuniversiteit Groningen en – toekomstig – met de Franse Université du Havre.

Onze basisidee van de Hanse Law School is “Recht europees denken.”: Met andere woorden benaderen wij Europa van onderaf. In het onderwijs staan het Europees recht en de rechtsvergelijking zij aan zij – en dat met het begin van het eerst semester. Daarmee verschilt zich de opleiding aan de Hanse Law School van gewone rechtswetenschappelijke studieprogramma’s als ook van andere programma’s die juristen in het Europees recht én in het binnen- én het buitenland opleiden. In Duitsland is onze aanpak uniek want onze onderwijs in het bachelor-/masterstelsel opgezet is. Verder bestaat de mogelijkheid met alleen een halve jaar extra studie aan onze partneruniversiteit Groningen – samen met een volledige “double degree” – het civiel effect te verkrijgen dat toegang tot de togaberoepen in Nederland biedt en met de Nederlandse diploma “meester in de rechten” (mr.) afsluit. Op basis van het Europees Gemeenschapsrecht bestaat in Duitsland verder de mogelijkheid via § 112a DRiG (Duitse Wet betreffend de toegang tot togaberoepen) de advocatuur of rechterschap in te duiken.In vergelijking met andere (buitenlandse) studieprogramma’s die gericht zijn op het Europees recht, legt de Hanse Law School andere accenten: Anders als bijvoorbeeld het College of Europe in Brugge (België) focusseert ons programma niet op de Europese rechtsharmonisatie of uniformering. In de Hanse Law School zijn nationale rechtstelsels en culturen verder heel belangrijk: Het gaat om het verstaan van verschillen en om vriendschap tussen volkeren. Methodisch bezien geniet daarom de rechtsvergelijking een groot aanzien. Met deze perspectieve knoopt de Hanse Law School aan de Duits-Franse vriendschap en jumelages aan. Deze idee van communicatie middels discours reflecteert onze motto “fortiter in re, suaviter in modo”. De mede-oprichter van de Hanse Law School, prof. dr. Damiaan Meuwissen, professor emeritus voor staatsrecht en rechtsfilosofie aan de Rijksuniversiteit Groningen, sluit aan het leidmotief van Claudio Aquaviva aan, onder wiens leiding de verlichte opleiding van jezuïeten 1599 slaagde.

Het HLS-masterprogramma “Transnational Law” focusseert op “transnationale” aspecten van het nationaal en internationaal recht. Het programma volgt een wetenschappelijk opzet en leidt tot de verkrijging van de LL.M. (Master of Laws). Deze einddiploma is vergelijkbaar met rechtswetenschappelijke diploma’s van andere buitenlandse universiteiten en kwalificeert voor de internationale juristenmarkt in overheden, organisaties, bedrijven en kanselarijen nochtans niet (direct) voor togaberoepen zoals rechter, officier van justitie of advocaat. Middels een verreikende erkenning van studieprestaties en een korte bijkomende studie staat deze weg maar open. Om een dubbel-masterdiploma te verkrijgen absolveren studenten – die al een rechtswetenschappelijke bachelorprogramma in het binnenland hebben afgerond – het eerst semester aan een van de partneruniversiteiten van de Hanse Law School in Groningen of Le Havre. Zij kunnen zo bijvoorbeeld hun zwaartepunt in het energierecht (Groningen) of het recht van de zee (Le Havre) zetten. Door middel van een trilaterale begeleiding van de masterscriptie kan de Hanse Law School aan het gebied van het rechtsvergelijkend onderzoek een veelbetekenend bijdrage leveren.

alumni van de Hanse Law School

Voor alumni van de Hanse Law School staan vele deuren open. Met dit uniek internationaal profiel vinden vele afgestudeerde van de Hanse Law School aanstellingen in (nationale) bedrijven met internationale relaties, internationale bedrijven en bedrijfsverenigingen. Onze alumni zijn bijvoorbeeld werkzaam bij de Europese Commissie, de Rijksoverheid, diplomatieke dienst, autoriteiten, gespecialiseerde grootkanselarijen ofwel “lawfirms” alsmede internationale organisaties. Diegene, voor wie de carrière in de klassieke togaberoepen zal beginnen, kunnen zonder hindernissen in het rechtswetenschappelijk studieprogramma wisselen, dat tot de “erste deutsche Staatsexamen” leidt. Vele alumni beginnen ook een wetenschappelijke carrière.  

impulsen voor ersteklas onderzoek

Beide nieuwe directeurs van de Hanse Law School zijn gerenommeerde wetenschapers, die van de methode van rechtsvergelijking voor hun onderzoek gebruik maken. Prof. dr. C. Godt heeft recent de resultaten van het langdurig project onder het dak van het “Common Core of European Private Law” ingediend, dat ze samen met de Belg prof. dr. Geertrui van Overwalle (KU Leeuwen), de Canadees prof. dr. Lucie Guibault (voormalig IVIR Amstersam, sinds 2015 Dalhousie Canada) en de Brit prof. dr. Deryck Beyleveld op het gebied van de grenzen van eigendom aan informaties heeft uitgevoerd. Hun studie omvat 16 rechtstelsels en zal bij de uitgeverij “Cambridge University Press” worden gepubliceerd. Middels deze fundamenteel onderzoek werden de snijpunten van privé eigendomsrechten en openbaar regulering achterhaald.

Leerstoel voor Europees en Internationaal Economisch Recht, Privaatrecht aan de Carl van Ossietzky Universiteit Oldenburg

Prof. Dr. C. Schmid heeft recent zijn onderzoek op het terrein van het huurrecht in de lidstaten van de Europese Unie en verdere staten afgesloten, dat onder de naam “Tenlaw” door de Europese Commissie werd gefinancierd. De resultaten hebben tot de oprichting van een eigen serie bij de uitgeverij “Edgar Elgar” geleid, onder welke de boeken „Tenancy Law and Housing Policy in Europe“ en „Loss of Homes and Evictions across Europe“ zijn gepubliceerd. De verzamelde resultaten en uitgebreide materialen zijn beschikbaar voor download via de website van de Universiteit Bremen (Tenlaw-Project). Destijds houdt zich dat door prof. dr. Schmid gecoördineerde Tenlaw-onderzoeksnetwerk – met leden uit rond 40 staten – bezig met het onderzoek op het terrein van nieuwe en alternatieve vormen van wonen tussen eigendom en huur (alternative and intermediate housing tenures).    

Leerstoel voor Europees Economisch-constitutioneel-, Economisch- en Privaatrecht aan de Universiteit Bremen

onze motto: Fortiter in re, suaviter in modo

contactpersonen

directie

prof. dr. GodtOldenburg
prof. dr. Christine Godt
Carl von Ossietzky Universiteit Oldenburg, A 05 1-172
telefoon +49 (0)441 798-4152
christine.godt[at]uol.de
spreektijden na afspraak
meer informaties over de persoon

prof. dr. SchmidBremen
prof. dr. Christoph Schmid
Universiteit Bremen, GW 1 C-2280
telefoon  +49 (0)421 218-66203
cschmid[at]zerp.uni-bremen.de
meer informaties over de persoon

secretariaat

Marta DelgadoCarl von Ossietzky Universiteit Oldenburg
Marta Delgado Amorín

Carl von Ossietzky Universiteit Oldenburg, A 05 1-175
telefoon +49 (0)441 798-4150 | fax +49 (0)441 798-4151
marta.delgado.amorin[at]uol.de
spreektijden: dinsdag t/m donderdag

coördinatie

Alexander CordesBachelorprogramma
Dipl.-Jur. Alexander Cordes, LL.M.
Carl van Ossietzky Universiteit Oldenburg, A 05 1-166
telefoon +49 (0)441 798-4198
hls[at]uni-oldenburg.de
vragen betreffend de sollicitatie voor het bachelorprogramma richt u a.u.b. aan het Inschrijvingsbureau van de Carl van Ossietzky Universiteit Oldenburg.
Masterprogramma
Tobias Pinkel
Universiteit Bremen, GW I B-1090
telefoon +49 (0)421 218-66220
hls[at]uni-bremen.de
vragen betreffend de sollicitatie voor het masterprogramma richt u a.u.b. aan het Secretariaat voor Studerende van de Universiteit Bremen.

vakgroep Hanse Law School

Vakgroep Hanse Law School
Lina Mentzel en Clara Meyn
ambtstermijn 2021/2022
stuga.hls[at]uni-bremen.de

praktijkadviesraad van de Hanse Law School

Gepostuleerd doel van de Hanse Law School is het, onze studenten een opleiding beschikbaar te stellen, die een goede plafond voor hun toekomstige carrière biedt. Hiertoe behoren de conceptuele concatenatie van het studieprogramma met de transnationale beroepspraktijk. Voor deze achtergrond werd in januari 2014 de Praktijkadviesraad gesticht, die vertegenwoordigers uit Duitse en Nederlandse bedrijven, verbanden en kanselarijen verzamelt. Naast wetenschappelijke vereisten kunnen zo ook eisen en ervaringen uit de economie en maatschappij invloed op de opleiding aan de Hanse Law School nemen. De leden van de Praktijkadviesraad adviseren ons bij de vormgeving van de curricula voor onze programma’s, engageren zich in de leer, zijn behulpzaam bij de bemiddeling van stages zoals ook bij de entree in het beroepsleven en bevorderen de dialoog tussen theorie en praktijk. Als middel van uitwisseling van kennis wordt de leden de mogelijkheid geboden in contact gebracht te worden met wetenschappers van alle drie coöperatie-universiteiten om vraagstellingen van rechtsvergelijkende en Europees rechtelijke karakter te behandelen. 

A. Cordes, prof. dr. C. Godt, Bernd Seifert*

* voorzitter van de Praktijkadviesraad van de Hanse Law School, Directeur Recht van de KvK Oldenburg

vertegenwoordiging van studenten aan de Hanse Law School

Aan de Hanse Law School worden de belangen van de studenten door een verkozen vakgroep vertegenwoordigd.

algemeen

De vakgroep (in het Duits: StugA, Studiengangsausschuss) is samengesteld uit vier jaarlijk uit de studenten van de Hanse Law School verkozen vertegenwoordigers (twee voorzitters, twee financiers). Ze behartigt de belangen van de studenten tegenover de directeurs, de vakgroepen van andere studieprogramma’s en zorgt voor een harmonische atmosfeer die het studeren zo gemakkelijk als mogelijk maakt. 

taakgebieden

Onze vakgroep organiseert plechtigheden, excursies en ieder jaar de oriëntatieweek voor de nieuwe studenten (Orientierungswoche, O-Woche) van de Hanse Law School. Verder steunt de vakgroep de studenten bij alle vragen en probleema’s, vertegenwoordigt de Hanse Law School bij congressen, universitaire colleges en informatiedagen en is belast met de marketing en het uiterlijk van de studieprogramma’s. Ook speelt de vakgroep een belangrijke rol bij de inhoudelijke uitrichting en ontwikkeling van de studierichtingen. Hiervoor staat de vakgroep regelmatig met de coördinatie, de directie en met de Hanse Law School alumni soos (Hanse Law School Alumni Verein e.V.) in contact. Sinds 2015 is de vakgroep van de Hanse Law School lid van het bondsverband van rechtswetenschappelijke vakgroepen (Bundesverband Rechtswissenschaftlicher Fachschaft, BRF e.V.).

engagement in de vakgroep

Elk jaar houden de studenten een jaarvergadering zamen met verkiezingen van de vakgroep waardoor ieder student de mogelijkheid heeft zich tot lid van de vakgroep te laten verkozen en actief mede te werken. Bovendien werkt de vakgroep nauw met de studenten van de Hanse Law School zamen en is altijd blij voor steun bij de organisatie van grotere feesten en de ontwikkeling en uitrichting van de studieprogramma’s.

voor aankomende studenten 

Aankomende studenten van het bachelor en masterprogramma hebben graag de mogelijkheid naast de universitaire contactpersonen ook de leden van de vakgroep te contacteren om verdere informaties over het studieleven aan de Hanse Law School “uit goeder hand” te weten te komen. De vakgroep helpt ook graag verder als aankomende studenten tentatief aan hoor- of werkcolleges deel willen nemen.

contact
stuga.hls[at]uni-bremen.de
Facebook-pagina van onze vakgroep

© 2019 – 2021 Hanse Law School · Alle rechten voorbehouden